FitBack

Mobilná fyzioterapia

Rehabilitácia v pohodlí Vášho domova

Prečo práve mobilná fyzioterapia?

Mobilná fyzioterapia je vhodná u pacientov, ktorí sú pripútaní na lôžku, nie sú schopní dochádzať na cvičenie, u všetkých zaneprázdnených, ktorí nemajú čas vysedávať u lekára, ale aj u detičiek, ktorých rodičia nemajú možnosť dochádzať na rehabilitácie dennodenne, a sú súčasťou terapie a aktívne sú do nej zapájaní a inštruovaní.

Mobilná fyzioterapia je taktiež vhodná u oslabených pacientov po prekonanom COVID ochorení, pri neurologických ochoreniach (cievna mozgová príhoda, Parkinsonova choroba, Skleróza multiplex), po úrazoch, operáciách a vlastne pre úplne každého kto má pocit, že rehabilitáciu potrebuje a chce ju dostávať komfortne vo vlastnom prostredí.

Čo je to fyzioterapia?

Fyzioterapia je nevyhnutnou súčasťou liečby mnohých ochorení a jej hlavné zameranie je zlepšenie alebo obnova porušenej pohybovej funkcie.

Uplatňuje sa najmä ako následná terapia po úrazoch a operáciách, kde prispieva k postupnému návratu správnej funkčnosti, ale taktiež je indikovaná na spomalenie progresie, či už vrodených alebo získaných porúch pohybového aparátu.

Liečba a prevencia

Pod vedením skúseného fyzioterapeuta sa pacientovi vypracuje individuálny program, pri ktorom sa pacient naučí správne techniky cvičenia a uvoľnenia svalstva. Následná terapia rešpektuje charakter a štádium ochorenia alebo postihnutia, vek ako i celkový zdravotný stav pacienta.

Fyzioterapia ako prevencia je vhodná najmä v prípade ťažko fyzicky pracujúcich, športovcov a ľudí vykonávajúcich jednostranný dlhodobý pohyb v práci.