Služby

Naše služby zatiaľ poskytujeme len v Bratislave a v blízkom okolí.

Post COVID terapia

Post COVID terapia

Epidémia infekcie COVID-19 priniesla tiež väčšie množstvo pacientov, ktorí sa ešte dlho po prekonanom ochorení stretávajú s rôznymi ťažkosťami, ktoré súhrnne označujeme ako post-COVID syndróm.

Neurologické ochorenia

Neurologické ochorenia

Naša mobilná rehabilitácia taktiež zabezpečuje starostlivosť o neurologických pacientov po hospitalizácií v nemocnici, ale taktiež o chronických pacientov.

Bolesti chrbtice

Bolesti chrbtice

Vertebrogénne ochorenia radíme medzi civilizačné choroby, ktorých výskyt v dôsledku nedodržiavania zásad správneho držania tela a narastajúceho zaťaženia ma stúpajúci charakter.

Pooperačné stavy

Pooperačné stavy

Konzultácia s fyzioterapeutom sa odporúča čo najskôr po operácii kvôli podpore samostatného zvládanie ťažkostí obmedzujúcich každodenné aktivity života, čo v konečnom dôsledku vplýva na jeho kvalitu.

Gynekologické problémy

Gynekologické problémy

Radi by sme prispeli k lepšej informovanosti v populácii, nakoľko sa táto problematika dotýka nejednej dospelej ženy.

Deti

Deti

Naučíme Vás, ako správne s bábätkom manipulovať, aby ste nepodporovali nežiaduce pohyby, a ako sa s ním hrať, aby ste mu pomohli "trénovať" svaly, ktoré potrebuje zapájať.

Terapeutické masáže

Terapeutické masáže

Vhodne zvolenými masážnymi hmatmi a masážnymi prostriedkami dosiahneme odozvy nielen v mieste pôsobenia, ale aj v miestach vzdialených a následne aj v celom organizme.