Bolesti chrbtice

Manažment danej problematiky, ako aj liečba sa zameriava na zlepšenie funkčného stavu pacienta a v posledných rokoch sa kladie dôraz na holistický prístup k pacientovi, čo zahŕňa predovšetkým skvalitnenie života a zníženie bolesti.

Naši fyzioterapeuti Vám v domácom prostredí vedia pomôcť pri bolestiach v driekovej, hrudnej, krčnej oblasti, čo je dôležitou súčasťou manažmentu pacienta v akútnej, ale i chronickej fáze ochorenia.

Taktiež Vám pomôžu s prestavením nesprávnych pohybových stereotypov a naučia Vás v pohodlí domova základné, ale aj pokročilé spinálne (chrbticové) cvičenia, ako rozpohybovať Vaše telo a pomôcť mu navrátiť plnú funkčnosť.

Neoddeliteľnou súčasťou liečby vertebrogénnych porúch je aj aplikácia nových pohybových vzorcov v domácom prostredí, čo je oveľa efektívnejšie pokiaľ sa terapeut nachádza v prostredí, ktoré je Vám prirodzené.