Pooperačné stavy

Konzultácia s fyzioterapeutom sa odporúča čo najskôr po operácii kvôli podpore samostatného zvládanie ťažkostí obmedzujúcich každodenné aktivity života, čo v konečnom dôsledku vplýva na jeho kvalitu.

Na prvom sedení sa pacientovi stanovia metódy, ktoré sa budú počas terapie využívať. Súčasťou vyšetrenia je meranie pacienta a vyhodnotenie špecifických testov, ktoré posudzujú funkčnosť a ohybnosť tela.