Post COVID terapia

Epidémia infekcie COVID-19 priniesla tiež väčšie množstvo pacientov, ktorí sa ešte dlho po prekonanom ochorení stretávajú s rôznymi ťažkosťami, ktoré súhrnne označujeme ako post-COVID syndróm.

Pre týchto pacientov, u ktorých naďalej pretrvávajú symptómy ako dýchavičnosť, kašeľ, únava, kardiálne ťažkosti, neurologické obtiaže, máme v našej mobilnej rehabilitácií pripravený program, ktorý im vieme priniesť až k nim domov. 

Cieľ našej starostlivosti

  • zlepšenie a úprava dychovej kondície
  • zníženie rizikových faktorov pri chronických ochoreniach
  • zvýšenie a udržanie svalovej sily
  • zlepšenie fyzickej a psychickej kondície
  • predchádzanie svalovým bolestiam