PhDr. Martin Gábor

Vzdelanie

09/2014 – 05/2016 Slovenská Zdravotnícka Univerzita
06/2017 – 06/2019 Slovenská Zdravotnícka Univerzita
Vysokoškolské vzdelania, III stupeň (štátna skúška)

Prax

2013 - 2015
Zdravá Chrbtica
Fyzioterapeut

2015 - 2017
Ambulancia prof. Gútha
Fyzioterapeut

2014 - Doposiaľ
Klinika FBLR SZU a UNB
Certifikovaný Fyzioterapeut

2017 - Doposiaľ
Slovenská Zdravotnícka Univerzita
Výučba a Mentoring klinických stáží

Absolvované kurzy a semináre

Zaradenie do Špecializačného programu
Fyzioterapia porúch CNS

Neuro – Muskulo – Skeletálny koncept

Diagnostika a NBSP terapia funkčných porúch pohybového systému
certifikát (mobilizačné techniky)

Kardio Pulmonálna rehabilitácia

APPP – Autoreflexné Prenatálne a NBSP
Posnatálne terapeutické polohy – Školiteľ

Vertical Walking - Inštruktor

AZH – Autoreflexné zapojenie HSS

Kinesio Taping Assessments
DNS – Dynamická neuromuskulárna Stabilizácia